Izjava o pristupačnosti

  Kao tijelo lokalne jedinice, Općina Trnava obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju opcina-trnava.hr.

  STATUS USKLAĐENOSTI

  Mrežna lokacija opcina-trnava.hr je u većem dijelu usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

  NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

  Mrežna lokacija opcina-trnava.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.
  • Audio i video sadržajima nedostaju titlovi.
  • Dio slika nema pripadajući „alt tag“.

  PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

  Općina Trnava će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije opcina-trnava.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

  U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije opcina-trnava.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

  PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

  Ova Izjava pripremljena je dana 30. kolovoza 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

  Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

  Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

  Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Apple OS X, Apple iOS, Apple iPad OS, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Apple iPhone XS, Apple iPad Air.

  POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

  Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije semeljci.hr korisnici mogu uputiti Općini Semeljci putem uobičajenih kontakata.

  Općinu Trnava moguće je kontaktirati:

  e-poštom: opcina.trnava@os.t-com.hr

  telefonom: + 385 31 863 258

  poštom:  Ivana Meštrovića 2, Trnava

  INSPEKCIJSKI NADZOR

  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.