Zaželi III- “Zaželi bolji život u Općini Trnava”

Naziv projekta: Zaželi bolji život u Općini Trnava

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0085

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Trnava

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo

Ukupna vrijednost projekta: 131.143, 41€ (988.100,00 kuna)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Trajanje projekta: 8 mjeseci (01.01.2023. – 31.08.2023.), od čega 6 mjeseci za zapošljavanje žena ciljne skupine i pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima

O PROJEKTU:

Kratki opis projekta:

Kroz projekt ”Zaželi bolji život u Općini Trnava” zaposlilo se 20 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada sa zadatkom da na području Općine Trnava skrbe o minimalno 120 krajnjih korisnika odnosno starih i nemoćnih osoba u ugroženim kućanstvima.

Žene će vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 6 mjeseci poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima odnosno starim i nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Rezultati projekta:

 1. a) 20 zaposlenih žena iz ciljne skupine osigurati će svakodnevnu pomoć starim i nemoćnim osobama u ugroženim kućanstvima tijekom 6 mjeseci rada
 2. b) 120 starih i nemoćnih osoba dobiti će svakodnevnu skrb u vidu svakodnevnih životnih potreba (kuhanje, čišćenje, druženje, čitanje, razgovor i druge aktivnosti).

Cilj projekta:

Poboljšati kvalitetu života 120 starih i nemoćnih osoba na području Općine Trnava kroz zapošljavanje 20 teže zapošljivih žena

Ciljane skupine:

Žene ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba, a naglasak je na žene starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe odnosno osobe u dobi od 65 i više godina ili nemoćne osobe

Kontakt telefon:

Općina Trnava

Ivana Meštrovića 2, Trnava

Telefon: 031/863-258

Email: opcina.trnava@os.t-com.hr

Za više o EU fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hr

Projekti u provedbi

 1. Izgradnja doma kulture u Dragotinu
 2. Rekonstrukcija i obnavljanje doma kulture u Kondriću
 3. Sustav odvodnje-aglomeracija Općine Trnava
 4. Vodoopskrbni sustav Trnava-brdo
 5. Energetska obnova doma kulture u Hrkanovcima Đakovačkim
 6. Izgradnja nerazvrstanih cesta
 7. Izgradnja pješačkog mosta u Trnavi
 8. Dogradnja kuće oproštaja u Lapovcima
 9. Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena