Članovi vijeća

Darko Belir
– Predsjednik Općinskog vijeća (DHSS)

Ružica Grigić
– zamjenica predsjednika vijeća, (Snaga SiB))

Vedrana Ivaković
(Snaga SiB)

Nikic Bikić
(Snaga Sib)

Tomica Lovač
(Snaga SiB)

Ivica Peša
(HDZ)

Katarina Vuković
(HDZ)

Dubravko Mikić
(HDZ)

Marijan Mikić
(DHSS)

Stevo Miščević
(SDP)