Lokalni izbori

Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Trnava

Predaja kandidacijskih lista i kandidatura za dopunske izbore moguća je samo uz prethodnu najavu predsjednici Općinskog izbornog povjerenstva Marini Kljajić na mob. 091/541-8080.

Predaja je moguća svaki dan uključujući i vikende.

Zadnji dan predaje je 07.rujna 2021. godine do 00:00h.

2021

Konačni rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Trnava

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika Općine Trnava

Rezultati izbora članova općinskog vijeća

Rezultati izbora općinskog načelnika

Pravovaljane kandidature za općinsko vijeće

Pravovaljane kandidature za općinskog načelnika