Sustav strateškog upravljanja (SSU) je web-gis aplikacija namijenjena za pregled prostorno planskog sadržaja i ostalih vezanih informacija, te kao takva izniman je iskorak u korištenju aktualne prostorno planske dokumentacije za područje interesa i lokaciju interesa.
Na svoj jedinstven i jednostavan način svim korisnicima, bez obzira na stručnost u području prostorno planske dokumentacije, pruža mogućnost pregleda prostorno planskog sadržaja iz udobnosti svoga doma ili radnog mjesta. Ovakvim iskorakom djelatnici općinske uprave omogućili su krajnjim korisnicima prvi kontakt i informiranost o sadržaju planskih akata koji se odnose na lokaciju interesa korisnika.
Princip i načelo funkcioniranja sustava oslanja se na temeljne GIS forme koje zadovoljavaju sve standarde u korištenju i prikazu planskih dokumenata. Sukladno gore navedenom, SSU je podijeljen u dvije osnovne karte GIS i E-planovi.
E-planovi su dio aplikacije koji se odnosi na pregled prostorno planskih dokumenata na
lokaciji interesa, ali s jedinstvenom interpretacijom, što znači , da je svaki grafički prikaz iz jednog
plana prikazan kao jedinstvena cjelina koja apsolutno odgovara izgledu i sadržaju ispisanog originala plana. U ovom segmentu sustava krajnjem korisniku je omogućeno uključivanje i isključivanje pojedinih grafičkih prikaza u cijelosti svog sadržaja, te međusobno preklapanje grafičkih prikaza iz
plana, i naravno ako postoji još koji plan na istoj lokaciji interesa, moguće je izvršiti i međusobno preklapanje planova.
GIS dio aplikacije odnosi se na prostorno planske dokumente (karte planova) koji su tematski i topološki obrađeni kao inteligentni objekti kojima su pridružene informacije o identifikaciji
elementa kako grafički tako i alfanumerički. Omogućavaju krajnjem korisniku pregled planskih sadržaja na način da je ostavljena mogućnost pojedinačnog uključivanja i isključivanja elemenata iz
jednog grafičkog prikaza, te međusobno preklapanje s drugim grafičkim prikazima iz plana ili iz nekog drugog plana koji postoji na lokaciji interesa.
Osim navedenih elemenata u SSU sustavu postoji još nekoliko elemenata koji se odnose na dodatne mogućnosti prikaza lokacije ili pristup informacijama o parcelama, elementi koji omogućavaju ovaj dio su: e-katastar i e-zemljišne knjige.

Na poveznici Izgled i pojašnjenje sustava možete naći daljnje i detaljnije upute za za korištenje SSU sustava.