Projekt “Zaželi bolji život u Općini Trnava”

    Općina Trnava je 16.ožujka 2018.g.krenula sa provedbom projekta „Zaželi bolji život u Općini Trnava“, koji će se provoditi na području općine u vremenskom periodu od 28mjeseci. Projektom upravlja administracija na čelu sa voditeljicom i koordinatoricom.

    Nadalje od 01.svibnja počelo je sa radom 10 žena, koje će obilaziti krajnje korisnike. Tokom trajanja projekta svaka žena će pružiti pomoć 5 krajnjih korisnika kroz pomoć u pripremi obroka, brige o higijeni i kućanstvu, pomoć kroz psihosocijalnu podršku ,razgovore,pratnja kod liječnika itd.

    Također su žene krenule sa tečajem prekvalifikacije za njegovateljicu, koji je u potpunosti financiran kroz projekt.

    Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. u iznosu od 2.025.184,76kn.

    Fotografije: