Župa Našašća sv. Križa Trnava

Spomenik kulture (broj registracije: Z-1645)

Jednobrodna sakralna građevina s užim poligonalnim svetištem i zvonikom ukomponiranim u glavno pročelje smještena unutar naselja, na uzvišenju nedaleko glavne ceste. Izgrađena u 19. stoljeću (1845.godine). Sa sjeverne i južne strane svetišta, prigrađene su recentne sakristije. Jednoetažni zvonik zaključen je piramidalnom krovnom konstrukcijom. Glavno pročelje, rastvoreno je arhitravno zaključenim portalom, koji je dodatno plastički naglašen pilastrima na koje se naslanja arhitravni zabat. U istoj osi, iznad arhitravnog zabata je polukružni otvor do visine nadsvjetla. Plošno obrađeno glavno pročelje naglašeno je ugaonim pilastrima. Iznad profiliranog potkrovnog vijenca je krovna konstrukcija. Bočna pročelja rastvorena su polukružnim prozorskim otvorima i okulusom na svetištu. Crkva je građena opekom. Visoko dvoslivno krovište pokriveno je biber crijepom.

Grobljanska kapela Uznesenje B.D.M. u Dragotinu

Spomenik kulture (broj registracije Z-1675)

 Jednobrodna gotička građevina s užim i nižim svetištem zaključenim poligonalno potpornjacima na koje naliježe recentno dograđena sakristija, smještena izvan sela na gradištu. Dobro je orijentirana s malom inklinacijom osi poligonalne apside. U povijesnim izvorima prvi put se spominje 1332. godine kada je bila posvećena sv. Ivanu. Tijekom 18. stoljeća, za vrijeme đakovačkog biskupa P. Bakića, više puta je obnavljana manjim zahvatima. Radikalna obnova izvedena je 1899. godine u negotičkom stilu arhitekta vanceša. Iznad bogato profiliranog pročelja uzdiže se poligonalni zvonik. Pročelja crkve rastvorena su polukružnim prozorskim otvorima. Glavno pročelje bogato je artikulirano negotičkom arhitektonskom plastikom. Unutrašnjost je presvođena bačvastim svodom a poligonalna apsida šesterodijelnim radijalnim rebrastim svodom. Zidana je opekom a dvoslivno krovište pokriveno biber crijepom.