Upravljanje imovinom

Provedbeni program Općine Trnava 2022-2025

 

Strategija razvoja

Lokalna razvojna strategija općine Trnava 2015 -2020

Strategija razvoja pametne općine Trnava

Strategija razvoja turizma

Strateški razvojni plan općine Trnava za razdoblje 2018.-2022.

Prostorno uređenje – prostorni plan obavijesti, odluke, izvješća o prostornom planu

III. Izmjena i dopuna PPUO Trnava

Ovdje možete preuzeti dokumente u .zip formatu:

 

Obavijest o javnoj raspravi

1.korištenje i namjena prostora

2.1.1.promet

2.1.2.pošta i elektronicke komunikacije

2.2.1.nafta i plin

2.2.2.elektroenergetika

2.3.1.vodoopskrba

2.3.2.odvodnja otpadnih voda

2.3.3.korištenje voda

2.4.otpad

3.1.1.posebni uvijeti korištenja

3.1.2.posebna ogranicenja u korištenju

3.2.1.zastita posebnih obilježja

3.2.2._podr.i dijelovi primj.pos.mj.ure.i zat

4.a_g.p.naselja dragotin

4.b_g.p.naselja hrkanovci đakovački

4.c_g.p.naselja kondri

4.d_g.p.naselja lapovci

4.e.1_g.p.naselja svetoblaje

4.e.2_g.p.naselja i ugost.turis.zone svetoblaje

4.f_g.p.naselja trnava