Na zahtjev Općine Trnava, 05. rujna 2022 godine župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu za cijelo područje Trnava.

Poljoprivredni proizvođači štetu mogu prijaviti do 14. rujna 2022. godine putem elektroničke pošte na adresu opcina.trnava@gmail.com, a prijava se može predati i osobno u prostorijama Općine Trnava u uredovno radno vrijeme od 8,00 do 14,00 sati.

Obrazac prijave štete dostupan je u nastavku na web stranici Općine Trnava (može se preuzeti i u prostorijama JUO općine), a uz njega je obavezno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu.
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (dostaviti i presliku kartice)
  • kontakt prijavitelja štete

U prijavi je potrebno navesti površinu i postotak štete za ratarsku kulturu, za voćarsku kulturu potrebno je uz površinu navesti i broj komada voćki te obavezno je li za navedene kulture ugovoreno osiguranje.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite u Općinu Trnava putem telefona: 031/863-258.

Ovdje možete preuzeti:

 

Predaja kandidacijskih lista i kandidatura za dopunske izbore moguća je samo uz prethodnu najavu predsjednici Općinskog izbornog povjerenstva Marini Kljajić na mob. 091/541-8080.

Predaja je moguća svaki dan uključujući i vikende.

Zadnji dan predaje je 07.rujna 2021. godine do 00:00h.

Predaja kandidacijskih lista i kandidatura moguća je samo uz prethodnu najavu predsjednici Općinskog izbornog povjerenstva Marini Kljajić na mob. 091 541 8080.

Za potrebe održavanja lokalnih izbora Općinsko izborno povjerenstvo dostupno je od 16. travnja 2021. godine do 23. travnja 2021. godine na broj mobitela i u prostorijama Općine od 12,30 sati do 14,30 sati.

Dana 24. i 25. travnja 2021. godine od 10,00 sati do 14,00 sati u prostorijama Općine.

Dana 27. i 28. travnja 2021. godine  od 10,00 sati do 20,00 sati u prostorijama Općine.

Dana 29. travnja 2021. godine od 09,00 do 24,00 sati u prostorijama Općine.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO DEŽURA

RADNIM DANOM OD 12,30 DO 14,30

NA TELEFON 091 541 8080