UPISI DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Dječji vrtić Đakovo poziva roditelje na upis djece u

PROGRAM PREDŠKOLE

za djecu rođenu od 1. 4. 2016. god. do 31. 3. 2017. god.

– program predškole provodi se od 3. 10. 2022. do 31. 5. 2023. godine

Program je namijenjen djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Program traje do 250 sati kroz godinu, odnosno dva ili tri puta tjedno po dva i pol sata.

 ZA PODRUČJE GRADA ĐAKOVA i PRIGRADSKO NASELJE PIŠKOREVCI, molimo Vas da predate Zahtjev za upis djeteta u program predškole u periodu

od 12. 5. do 20. 5. 2022. god.

Zahtjev možete dobiti i predati u upravnoj zgradi vrtića (L. Botića 7/A, između 8 i 15 sati) ili ga pronaći na našoj internet stranici www.djecjivrticdakovo.hr i poslati na e-mail adresu upisiuvrtic@gmail.com.

Ostalu dokumentaciju donijet ćete u listopadu; Rodni list djeteta, Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i fotokopiju Iskaznice imunizacije.

UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU ŠKOLSKE OBVEZNIKE IZ ĐAKOVAČKIH PRIGRADSKIH NASELJA (Budrovci, Đurđanci, Kuševac, Široko Polje, Ivanovci i Selci Đakovački) I OPĆINA U KOJIMA DV ĐAKOVO PROVODI PROGRAM PREDŠKOLE moguće je izvršiti

od 12. 5. do 20. 5. 2022. god.

putem e-maila na adresu upisiuvrtic@gmail.com na način da pošaljete Zahtjev za upis djeteta u program predškole koji ćete pronaći na internet stranici www.djecjivrticdjakovo.hr ili u prostorima održavanja programa predškole, prema rasporedu u tablicama 1.1. Upisi u program predškole u prigradskim naseljima i 1.2. Upisi u program predškole u općinama. Ostalu dokumentaciju donijet ćete u listopadu; Rodni list djeteta, Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i fotokopiju Iskaznice imunizacije.

Za pitanja ili pomoć obratite se na adresi L. Botića 7/a, Đakovo ili pozivom na brojeve 031/811-305 i 031/810-740.

Cijeli poziv preuzmite ovdje.

Predaja kandidacijskih lista i kandidatura za dopunske izbore moguća je samo uz prethodnu najavu predsjednici Općinskog izbornog povjerenstva Marini Kljajić na mob. 091/541-8080.

Predaja je moguća svaki dan uključujući i vikende.

Zadnji dan predaje je 07.rujna 2021. godine do 00:00h.

 

POPIS 2021.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje.

Popis 2021 obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani koristi se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Popis se provodi u dvije faze:

  • od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani
  • od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

 

PRIJAVITE SE ZA POPISIVAČE !

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za popisivače i kontrolore za Popis stanovništva 2021. objavljen je na web stranici Državnog zavoda za statistiku (www.popis2021.hr) .

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.

Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

 

Javni poziv_Popis 2021

Predaja kandidacijskih lista i kandidatura moguća je samo uz prethodnu najavu predsjednici Općinskog izbornog povjerenstva Marini Kljajić na mob. 091 541 8080.

Za potrebe održavanja lokalnih izbora Općinsko izborno povjerenstvo dostupno je od 16. travnja 2021. godine do 23. travnja 2021. godine na broj mobitela i u prostorijama Općine od 12,30 sati do 14,30 sati.

Dana 24. i 25. travnja 2021. godine od 10,00 sati do 14,00 sati u prostorijama Općine.

Dana 27. i 28. travnja 2021. godine  od 10,00 sati do 20,00 sati u prostorijama Općine.

Dana 29. travnja 2021. godine od 09,00 do 24,00 sati u prostorijama Općine.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO DEŽURA

RADNIM DANOM OD 12,30 DO 14,30

NA TELEFON 091 541 8080

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2021. godinu

Prijavni obrazac za dodjelu potpore

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga za 2021. godinu

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta farme za uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Trnava možete preuzeti ovdje.

 

 

Ove školske godine, kao i prethodnih, Općina Trnava aktivno sudjeluje u poticanju aktivnosti škole kroz financiranje aktivnosti i opreme, te financijski pomaže i srednjoškolcima i studentima s područja Općine.

U suradnji s Osnovnom školom J.J. Strossmayera ističe se:
– Nabavka radnih bilježnica i pribora za učenike osnovnih škola
– Financiranje prehrane učenika osnovnih škola
– Nabavka majica s otiskom imena osnovne škole
– Financiranje nabavke računala za područne škole na području općine
– Sufinanciranje nabavke AVD aparata koji je postavljen u osnovnoj školi
– Sufinanciranje organizacije škole u prirodi
– Sufinanciranje poklona za učenike koji su bili na županijskim natjecanjima
– Sudjelovanje osnovne škole u općinskom projektu „Imam plan za otpad“ kroz sudjelovanje učenika i najam učionica
– Najam učionica za općinski projekt „Znanjem u budućnost“.

Općina Trnava učenicima srednjih škola sufinancira učeničke karte, a studentima pomaže kroz isplatu jednokratne pomoći za Uskrs i Božić.

Općina Trnava kroz projekt WiFi4EU postavila je pristupne točke za BESPLATAN internet u svih 6 naselja na području općine.

U naselju Hrkanovci Đakovački niti jedan operater nije mogao osigurati traženu brzinu pristupa iz natječaja te je Općina iz vlastitih sredstava osigurala besplatan internet po najvećoj mogućoj brzini koja se može osigurati po toj pristupnoj točki. U naselju Dragotin postavljena je infrastruktura te još se treba priključiti struja. Sa jučerašnjim danom mreža je zaprimljena te puštena u pogon!

Instalacija ove mreže dio je Smart city projekta, koji će se dalje širiti i nadograđivati novim tehnološkim rješenjima.