Transparentnost proračuna

Proračun za građane 2020

Proračun Općine Trnava za 2020. godinu

Prijedlog proračuna za 2020 godinu