• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
05
Dec 14

Radovi na kraju 2014. godine

Poštovani stanovnici Općine Trnava!

Kako se bliži kraj godine evo da vas i ovim putem izvijestimo što se radilo proteklih 40-tak dana. Završeni su radovi iz IPARD programa te je u tijeku pribavljanje dokumentacije i inspekcijski nadzor obavljenih radova kao bi se zatražio povrat sredstava uloženih u program izgradnje nerazvrstanih cesta. Navedeno se mora obaviti do 15. siječnja iduće godine.

U Lapovcima je uz programe iz IPARDA izgrađena staza u groblju te je uređena cesta do nogometnog igrališta

U Kondriću je uz programe iz IPARDA izgrađeno parkiralište ispred mjesnog doma kako bi se poboljšao pristup domu i u budućnosti uz dogovor sa organizatorom Lipanjskih večeri mogao postaviti šator i održavanje Lipanjskih večeri premjestiti u selo.

U Hrkanovcima Đakovačkim radi se na izgradnji zvonika koji je izgrađen do kraja, te se sada pristupa izradi stolarije i završnom uređenju. Građevinska dozvola za vodovod je dobivena te je investicija aplicirana za dobivanje sredstava iz Hrvatskih voda.

U Svetoblažju je u tijeku unutarnje uređenje društvenog doma, te geodetsko snimanje pristupne ceste do groblja i izrada parcelacijskog elaborata kako bi se cesta mogla aplicirati na MJERU 7 koja je nasljednik programa IPARD.

U Dragotinu je u tijeku premjera i izrada elaborata ceste ispod groblja koja vodi prema k.o. Novi Perkovci, te će se ta cesta aplicirati na MJERU 7. Za izgradnju društvenog doma općina se prijavila na nekoliko natječaja, te pozitivan odgovor očekujemo u 2015. godini. Dio poljskih puteva poravnat je bagerom, te su izvršeni zemljani radovi.

U Trnavi je jučer završeno uređenje parkirališta ispred mrtvačnice i groblja te je tako dobiven kvalitetan pristup mrtvačnici, a ujedno i samom groblju. Adaptiran je dio nogostupa kraj škole koji je bio u vrlo lošem stanju. Popravljeni su svi propusti (mostići) koji su bili loši tako da se sada neometano može prolaziti nogostupima u selu.

Danas je stigla i posljednja isporuka komunalne opreme koja će se podijeliti kućanstvima na području općine za selektivno prikupljanje otpada. O preuzimanju opreme stanovnici će biti pravodobno obaviješteni. Cijena odvoza otpada neće se mijenjati te će se tri puta mjesečno dovoziti miješani otpad, a jednom mjesečno selektivni otpad. Kompost koji bude proizveden u domaćinstvu neće se odvoziti jer će kućanstva dobiti kompostere koje će instalirati u svoje vrtove i dvorišta te sami proizvoditi kompost.

U tijeku je iskop kanala za odvodnju uz ceste koje su rađene u prvom IPARD programu. Trenutno je iskopano cca 2 km kanala, a iskop će se obavljati cijelo vrijeme dok se uz sve ceste iz tog programa ne uredi odvodnja.

                                                                                                                                                OPĆINSKA NAČELNICA

                                                                                                                                                      Irena Mikić Brezina

 

 

 

04
Nov 14

Neslužbena bodovna lista

Povjerenstvo za provedbu programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Trnava objavilo je Zaključak o utvrđivanju neslužbene bodovne liste podnositelja. 

Zaključak možete pogledati u kategoriji Dokumenti pa NATJEČAJ-energetska učinkovitost obiteljskih kuća

09
Sep 14

Odgovor na upit sa tribine

Poštovani građani Općine Trnava!

Ostali smo vam dužni odgovr sa održane tribine vezano za Program poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Pitanje je bilo vezano za vrijeme koje osoba mora biti prijavljena na toj adresi da bi se mogla kandidirati na natječaj. Poslali smo određene upite te je odogovr slijedeći: Nema roka kojim je propisano od kada osoba mora biti prijavljena na toj adresi da bi mogla kandidirati obiteljsku kuću na Program. Jedino bi moglo doći do problema prilikom odjave određenih članova kućanstva ili vlasnika građevine da bi se izbjeglo dokazivanje o nepostojanju duga po natječaju. Općina zadržava pravo provjere istinitosti dostavljenih podataka od nadležnih institucija.  

10
Sep 14

Priopćenje građanima Općine Trnava

Poštovani građani Općine Trnava!

U noćašnjim satima na facebooku je registrirana stranica na ime Općine Trnava te su neovlašteno kopirani i skinuti podaci sa naše službene stranice www.opcina-trnava.hr.  Ovim putem vas obavještavamo da navedena facebook stranica nije službena stranica općine niti onaj tko ju je postavio ima dozvolu za njeno postavljanje niti potrebe suglasnosti za kopiranje podatka te je slučaj proslijeđen nadležnim tijelima Republike Hrvatske.  Smatramo krajnje neodgovorno takvo ponašanje pogotovo što je u tijeku nekoliko važnih natječaja za naše građane te pravodobno i pravovaljano informiranje vezano za iste koje je od velike važnosti.  I dalje će službena web stranica www.opcina-trnava.hr biti jedina i službena stranica Općine Trnava za davanje obavijesti i informiranje građana od strane Općine Trnava. Bude li Općina Trnava stvarala facebook stranicu svakako ćemo vas informirati kao i do sada putem ovih web stranica.

OPĆINSKA NAČELNICA

Irena Mikić Brezina

04
Sep 14

Natječaj za povećanje energetske učinkovitosti

Poštovani stanovnici Općine Trnava!

Današnjim danom objavljen je natječaj za povćanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije i na web stranicama općine u kategoriji "DOKUMENTI" pa "NATJEČAJ ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI"

Potrebni prijemni obrazac se isto tako nalazi na web stranicama.

Rok prijave je 30 dana od dana objave. 

Subcategories

Zadnje vijesti