• header7
 • header10
 • header6
 • header9
 • header8
 • header2
 • header3
 • header5
 • header4
20
Mar 15

Povrat sredstava iz IPARD programa

Nakon provedenih nadzora od strane APRRR-a za izvršene IPARD programe i pozitivnog Rješenja od strane Agencija, odnosno da su izvršeni radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji, dana 19. ožujka 2015. godine APRRR izvršio je povrat sredstva uloženih u IPARD program u iznosu od 1.218.330,10. Nakon dvije godine od početka i prijave na natječaj ovo je nagrada za naporan rad i trud, a isto tako i ohrabrenje da Općina Trnava nastavi istim putem sa radom na stvaranju boljih uvjeta za život na području naše općine na dobrobit svih građana. 

03
Feb 15

Postavljeno dječje igralište

Općina Trnava u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom, koja je i financirala cijeli projekt, postavila je dječje igralište u naselju Lapovci. Lapovci kao drugo po veličini naselje u općini već neko vrijeme očekuje realizaciju ovog projekta na radost svojih mališana.  Do sada je postavljeno dječje igralište u Kondriću i u dvorištu predškole u Trnavi a u 2015. godini postavit će se u naselju Dragotin.

28
Jan 15

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne države skrbi

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Od 01. siječnja do 15. veljače 2015. godine otvoren je zakonski rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne države skrbi, sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/0851A/13148/13 76/14 i147/14 ).

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
 2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
 3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
 4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
 5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
 7. uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom 3. ovog Zakona.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje propisanih Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14), kao i ostalu dokumentaciju na temelju zahtjeva ureda državne uprave. 

Dokumentaciju po gore navedenim točkama 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi njegovi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje imao prijavljeno prebivalište od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju. 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje prema točkama 3. do 7. kao i dokazi iz Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi odbacit će se rješenjem, na koje se može izjaviti žalba. 


ZAHTJEVI UVRŠTENI NA LISTU PRVENSTVA ZA 2014. GODINU

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi bili uvršteni na Listu prvenstva za 2014. godinu, a nije im doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već se prenose na listu prvenstva za 2015. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva, a podnositelji trebaju nadopuniti svoje zahtjeve do 15. veljače 2015. godine.


S obzirom da se imovinsko stanje boduje u tekućoj godini, a na temelju ostvarenih prihoda u prethodna tri mjeseca, podnositelji zahtjeva imaju obvezu, u svrhu bodovanja postojećih zahtjeva za Listu prvenstva za 2015. godinu, dostaviti za sebe i sve članove obitelji za koje je podnesen zahtjev dokaz o primanjima u posljednja tri mjeseca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, kao i ostale dokaze u svrhu bodovanja ukoliko je došlo do izmjena u odnosu na prethodnu godinu.

30
Jan 15

Postavljanje turističke signalizacije

Općina Trnava je u suradnji sa Turističkom zajednicom Osječko-baranjske Županije i Osječko-barnjskom županijom počela sa postavljanjem turističke signalizacije na području općine.  Projekt je započet prije dvije godine te su u prvom dijelu postavljeni znakovi dobrodošlice i putokazi za vinsku cestu „Zlatarevac“ Trnava, te dio znakova u naselju Kondrić. Sada je postavljen veći dio znakova u naselju Trnava te za ovu godinu planirano je postavljanje znakova i u ostalim naseljima.

23
Jan 15

Dan Općine Trnava

Općina Trnava obilježila je svoj dan Dan općine i blagdan sv. Vinka. Program je počeo sa održavanjem mise u župnoj crkvi u Trnavi , a nastavljen je blagoslovom vinograda i mladih vina u podrumima nadbiskupije te svečanom sjednicom i dodjelom Plaketa.

 Sve to popraćeno je uz dobru kapljicu naših vinara iz Trnave, a ona ne bi bila tako dobra da nam naše vrijedne žene nisu pomogle u pripremi domaćih makarona i dobrih jela.

Ovom prigodom objavljujemo i nekoliko fotografija.

Subcategories

Zadnje vijesti