• header7
 • header10
 • header6
 • header9
 • header8
 • header2
 • header3
 • header5
 • header4
30
Jan 15

Postavljanje turističke signalizacije

Općina Trnava je u suradnji sa Turističkom zajednicom Osječko-baranjske Županije i Osječko-barnjskom županijom počela sa postavljanjem turističke signalizacije na području općine.  Projekt je započet prije dvije godine te su u prvom dijelu postavljeni znakovi dobrodošlice i putokazi za vinsku cestu „Zlatarevac“ Trnava, te dio znakova u naselju Kondrić. Sada je postavljen veći dio znakova u naselju Trnava te za ovu godinu planirano je postavljanje znakova i u ostalim naseljima.

28
Jan 15

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne države skrbi

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Od 01. siječnja do 15. veljače 2015. godine otvoren je zakonski rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne države skrbi, sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/0851A/13148/13 76/14 i147/14 ).

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
 2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
 3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
 4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
 5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
 7. uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom 3. ovog Zakona.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje propisanih Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14), kao i ostalu dokumentaciju na temelju zahtjeva ureda državne uprave. 

Dokumentaciju po gore navedenim točkama 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi njegovi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje imao prijavljeno prebivalište od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju. 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje prema točkama 3. do 7. kao i dokazi iz Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi odbacit će se rješenjem, na koje se može izjaviti žalba. 


ZAHTJEVI UVRŠTENI NA LISTU PRVENSTVA ZA 2014. GODINU

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi bili uvršteni na Listu prvenstva za 2014. godinu, a nije im doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već se prenose na listu prvenstva za 2015. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva, a podnositelji trebaju nadopuniti svoje zahtjeve do 15. veljače 2015. godine.


S obzirom da se imovinsko stanje boduje u tekućoj godini, a na temelju ostvarenih prihoda u prethodna tri mjeseca, podnositelji zahtjeva imaju obvezu, u svrhu bodovanja postojećih zahtjeva za Listu prvenstva za 2015. godinu, dostaviti za sebe i sve članove obitelji za koje je podnesen zahtjev dokaz o primanjima u posljednja tri mjeseca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, kao i ostale dokaze u svrhu bodovanja ukoliko je došlo do izmjena u odnosu na prethodnu godinu.

15
Jan 15

Potpisivanje ugovora

Dana 14. siječnja 2015. godine, općinska načelnica Irena Mikić Brezina potpisala je Ugovor sa 18 korisnika koji su prošli na natječaju za Energetsku  obnovu obiteljskih kuća na području Općine Trnava. Inače na natječaj općine pristigla je 21 prijava a Povjerenstvo  za ocjenu i odabir prihvatilo je 18 prijava koje su zadovoljile uvijete iz natječaja.  Inače Općina Trnava je prošla na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je ostvarila pravo da može sudjelovati u sufinanciranju zajedno sa Fondom. Radi se programu koji je ukupne vrijednosti  1.000.000,00 kuna i koji će trajati do 2020. godine, a općina će se prijavljivati svake godine u navedeni program. Sufinancira se 82,5% prihvatljivih troškova, a sudjelovanje korisnik iznosi 17,5%. Korisnik maksimalno može ostvariti 61.850,00 kuna potpore po projektu.

23
Jan 15

Dan Općine Trnava

Općina Trnava obilježila je svoj dan Dan općine i blagdan sv. Vinka. Program je počeo sa održavanjem mise u župnoj crkvi u Trnavi , a nastavljen je blagoslovom vinograda i mladih vina u podrumima nadbiskupije te svečanom sjednicom i dodjelom Plaketa.

 Sve to popraćeno je uz dobru kapljicu naših vinara iz Trnave, a ona ne bi bila tako dobra da nam naše vrijedne žene nisu pomogle u pripremi domaćih makarona i dobrih jela.

Ovom prigodom objavljujemo i nekoliko fotografija.

05
Dec 14

Radovi na kraju 2014. godine

Poštovani stanovnici Općine Trnava!

Kako se bliži kraj godine evo da vas i ovim putem izvijestimo što se radilo proteklih 40-tak dana. Završeni su radovi iz IPARD programa te je u tijeku pribavljanje dokumentacije i inspekcijski nadzor obavljenih radova kao bi se zatražio povrat sredstava uloženih u program izgradnje nerazvrstanih cesta. Navedeno se mora obaviti do 15. siječnja iduće godine.

U Lapovcima je uz programe iz IPARDA izgrađena staza u groblju te je uređena cesta do nogometnog igrališta

U Kondriću je uz programe iz IPARDA izgrađeno parkiralište ispred mjesnog doma kako bi se poboljšao pristup domu i u budućnosti uz dogovor sa organizatorom Lipanjskih večeri mogao postaviti šator i održavanje Lipanjskih večeri premjestiti u selo.

U Hrkanovcima Đakovačkim radi se na izgradnji zvonika koji je izgrađen do kraja, te se sada pristupa izradi stolarije i završnom uređenju. Građevinska dozvola za vodovod je dobivena te je investicija aplicirana za dobivanje sredstava iz Hrvatskih voda.

U Svetoblažju je u tijeku unutarnje uređenje društvenog doma, te geodetsko snimanje pristupne ceste do groblja i izrada parcelacijskog elaborata kako bi se cesta mogla aplicirati na MJERU 7 koja je nasljednik programa IPARD.

U Dragotinu je u tijeku premjera i izrada elaborata ceste ispod groblja koja vodi prema k.o. Novi Perkovci, te će se ta cesta aplicirati na MJERU 7. Za izgradnju društvenog doma općina se prijavila na nekoliko natječaja, te pozitivan odgovor očekujemo u 2015. godini. Dio poljskih puteva poravnat je bagerom, te su izvršeni zemljani radovi.

U Trnavi je jučer završeno uređenje parkirališta ispred mrtvačnice i groblja te je tako dobiven kvalitetan pristup mrtvačnici, a ujedno i samom groblju. Adaptiran je dio nogostupa kraj škole koji je bio u vrlo lošem stanju. Popravljeni su svi propusti (mostići) koji su bili loši tako da se sada neometano može prolaziti nogostupima u selu.

Danas je stigla i posljednja isporuka komunalne opreme koja će se podijeliti kućanstvima na području općine za selektivno prikupljanje otpada. O preuzimanju opreme stanovnici će biti pravodobno obaviješteni. Cijena odvoza otpada neće se mijenjati te će se tri puta mjesečno dovoziti miješani otpad, a jednom mjesečno selektivni otpad. Kompost koji bude proizveden u domaćinstvu neće se odvoziti jer će kućanstva dobiti kompostere koje će instalirati u svoje vrtove i dvorišta te sami proizvoditi kompost.

U tijeku je iskop kanala za odvodnju uz ceste koje su rađene u prvom IPARD programu. Trenutno je iskopano cca 2 km kanala, a iskop će se obavljati cijelo vrijeme dok se uz sve ceste iz tog programa ne uredi odvodnja.

                                                                                                                                                OPĆINSKA NAČELNICA

                                                                                                                                                      Irena Mikić Brezina

 

 

 

Subcategories

Zadnje vijesti