• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
28
Jul 15

Objava Javnog uvida u izmjene prostornog plana

Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade,  temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“, broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Trnava dana 23. srpnja 2015. godine, objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRNAVA

I.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornom plana uređenja Općine Trnava održat će se u vremenu od 04. 08.2015. do 11.08.2015. godine.

II.

U razdoblju navedenom u točki I. ove Objave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava održat će se u ČETVRTAK  06. 08. 2015. Godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava.

IV

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

V.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnoj stranici općine Trnava na kojoj će se nalaziti i Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava.

VI.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme javnog uvida iz točke II. ove Objave, dostaviti u pisanom obliku osobno urudžbeni zapisnik Općine Trnava ili uputiti putem pošte zaključno sa 11.08.2015. godine na adresu : Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel,  I. Meštrovića 2, 31411 Trnava

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. PROČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                    Hrvoje Lukačević

Prijedloga za  II. Izmjenu prostornog plana možete naći na slijedećem linku:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/27-ii-izmjena-prostornog-plana

22
Jul 15

Izmjena prostornog plana

Općina Trnava pokrenula je Izmjene prostornog plana uređenja. Odluku o izradi II. izmjena prostornog plana uređenja Općine Trnava možete pogledati u Službenom glasniku Općine Trnava broj 3/15.

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/26-sluzbeni-glasnici-2015

03
Feb 15

Postavljeno dječje igralište

Općina Trnava u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom, koja je i financirala cijeli projekt, postavila je dječje igralište u naselju Lapovci. Lapovci kao drugo po veličini naselje u općini već neko vrijeme očekuje realizaciju ovog projekta na radost svojih mališana.  Do sada je postavljeno dječje igralište u Kondriću i u dvorištu predškole u Trnavi a u 2015. godini postavit će se u naselju Dragotin.

20
Mar 15

Povrat sredstava iz IPARD programa

Nakon provedenih nadzora od strane APRRR-a za izvršene IPARD programe i pozitivnog Rješenja od strane Agencija, odnosno da su izvršeni radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji, dana 19. ožujka 2015. godine APRRR izvršio je povrat sredstva uloženih u IPARD program u iznosu od 1.218.330,10. Nakon dvije godine od početka i prijave na natječaj ovo je nagrada za naporan rad i trud, a isto tako i ohrabrenje da Općina Trnava nastavi istim putem sa radom na stvaranju boljih uvjeta za život na području naše općine na dobrobit svih građana. 

30
Jan 15

Postavljanje turističke signalizacije

Općina Trnava je u suradnji sa Turističkom zajednicom Osječko-baranjske Županije i Osječko-barnjskom županijom počela sa postavljanjem turističke signalizacije na području općine.  Projekt je započet prije dvije godine te su u prvom dijelu postavljeni znakovi dobrodošlice i putokazi za vinsku cestu „Zlatarevac“ Trnava, te dio znakova u naselju Kondrić. Sada je postavljen veći dio znakova u naselju Trnava te za ovu godinu planirano je postavljanje znakova i u ostalim naseljima.

Subcategories

Zadnje vijesti