• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
31
Jul 18

Odobren novi projekt iz EU fondova za Općinu Trnava

Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 donijelo je dana 26.srpnja 2018.drugu Odluku o financiranju nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata u okviru poziva UP.02.1.1.06. "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina". Projekt Općine Trnava "Znanjem u lakšu budućnost" financiran je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.420.163,31kn.Odluka marginalizirane-1

 

 

 

Odluka marginalizirane-2

Odluka marginalizirane-3

18
Jul 18

Odluka o sufinanciranju školskih knjiga i pribora

POŠTOVANI RODITELJI,

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE TRNAVA IRENA MIKIĆ BREZINA DONIJELA JE ODLUKU O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA KUPNJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I PRIPADAJUĆEG ŠKOLSKOG PRIBORA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. U IZNOSU 400,00 kn.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I PRIPADAJUĆEG ŠKOLSKOG PRIBORA IMAJU SVI UČENICI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNAVA I POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U TRNAVI.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA SUFINANCIRANJE POKREĆE SE PODNOŠENJEM ZAHTJEVA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA. ZAHTJEV PODNOSI RODITELJ ILI SKRBNIK UČENIKA.

DOKAZE KOJE JE PODNOSITELJ DUŽAN PRILOŽITI SU SLIJEDEĆI:

$1-          OSOBNA ISKAZNICA PODNOSITELJA

$1-          OIB PODNOSITELJA

$1-          IME I PREZIME DJETETA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV.

NAKON TOGA ĆETE DOBITI VAUČER U VRIJEDNOSTI 400,00 kn, KOJI ĆETE MOĆI ISKORISTITI U JEDNOJ OD KNJIŽARA U ĐAKOVU, A TO SU:

KNJIŽARA DADO, S. Radića 1

KNJIŽARA NOVELA, M. Gupca 7

PRODAJNI CENTAR LIBRO, A. Starčevića 16

NA OVAJ NAČIN ŽELIMO SVIMA VAMA OLAKŠATI PRIPREME I POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

29
Jun 18

Odobren rad u Javnim radovima Općini Trnava

Općini Trnava odobreno je 20 osoba za zapošljavanje u javnim radovima.

Nakon raspisanog natječaja na koji je prijavljeno 56 osoba Hrvatski zavod za zapošljavanje dao je pozitivno mišljenje za zapošljavanje 20 osoba i to kako je napisano dole u Odluci HZZ-a.

Pravo na 100% financiranje troškova rada u javnim radovima imale su osobe starije od 50 godina, Hrvatski branitelji, djeca poginulih Hrvatskih branitelja kao i roditelji sa 4 i više djece.

 

JR-1

02
Jul 18

Podnošenje zahtjeva za ogrjev

Člankom 43. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.) utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u iznosu od 950,00 kuna.

Samo korisnici zajamčene minimalne naknade imaju pravo na naknadu za troškove ogrjeva i rješenje centra je dovoljno, te isto mora u trenutku podnošenja zahtjeva biti na snazi

Zahtjevi se podnose u uredu Općine Trnava radnim danom od 8,00-14,00 sati.

23
May 18

Novi projekt u Općini Trnava

Načelnica Općine Trnava Irena Mikić Brezina danas je potpisala Ugovor o sufinanciranju projketa "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE TRNAVA".

Vrijednost ugovora je 500.000,00 kn te je ujedno i najveće dodijeljeni iznos iz ovog natječaja na području Osječko-baranjske Županije.

IMG 3646

IMG 3645

IMG 3644

 

 

Subcategories

Zadnje vijesti