• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
01
Aug 18

Javni uvid u program gospodarenja zemljištem u vl.RH

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu općinska načelnica daje prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Trnava na Javni uvid.

 Popis čestica kao i namjena raspolaganja nalazi se u mapi "DOKUMENTI" pod "DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE" ili istoj mapi možete pristupiti putem ovog linka:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/46-drzavno-poljoprivredno-zemljiste

 

Pored popis čestica, u pdf formatu možete vidjeti i kartu svih katastarskih općina sa parcelama koje su u vlasništvu RH.

Općina je izradila i kompjutersku aplikaciju za program gospodarenja poljoprivrednim zemljište gdje možete pregledati svaku katastarsku općinu i vidjeti koje su čestice predviđene za prodaju, povrat ili zakup.

Aplikaciji možete pristupiti putem slijedećeg linka:

http://www.zeljko-gis.com/mapguide26/fusion/templates/mapguide/slate/index.html?ApplicationDefinition=Library://TRNAVA/app_trnava.ApplicationDefinition&locale=en 

 

 Javni uvid traje od 01. 08.2018. do 16.08.2018. godine te će 16.08. 2018. godine biti organizirana prezentacija Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u Domu kulture u Trnavi sa početkom u 20,00 sati. 

 

Na prijedlog općinskog vijeća maksimalna površina koja se može uzeti u zakup po jednom subjektu (pravnoj ili fizičkoj osobi) je 25 hekatar.

Sve svoje prijedloge, sugestije ili savijete možete dostaviti u ured Općine Trnava i to osobno, poštom ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te isto tako svu ovu dokumentaciju koja se nalazi na web stranici vidjeti i u  uredu Općine na adresi I. Meštrovića 2 Trnava. Prijedloge možete dostavljati za vrijeme trajanja javnog uvida kao i na samoj prezentaciji Programa dana 16. kolovoza 2018. godine.

31
Jul 18

Odobren novi projekt iz EU fondova za Općinu Trnava

Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 donijelo je dana 26.srpnja 2018.drugu Odluku o financiranju nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata u okviru poziva UP.02.1.1.06. "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina". Projekt Općine Trnava "Znanjem u lakšu budućnost" financiran je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.420.163,31kn.Odluka marginalizirane-1

 

 

 

Odluka marginalizirane-2

Odluka marginalizirane-3

02
Jul 18

Podnošenje zahtjeva za ogrjev

Člankom 43. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.) utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u iznosu od 950,00 kuna.

Samo korisnici zajamčene minimalne naknade imaju pravo na naknadu za troškove ogrjeva i rješenje centra je dovoljno, te isto mora u trenutku podnošenja zahtjeva biti na snazi

Zahtjevi se podnose u uredu Općine Trnava radnim danom od 8,00-14,00 sati.

18
Jul 18

Odluka o sufinanciranju školskih knjiga i pribora

POŠTOVANI RODITELJI,

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE TRNAVA IRENA MIKIĆ BREZINA DONIJELA JE ODLUKU O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA KUPNJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I PRIPADAJUĆEG ŠKOLSKOG PRIBORA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. U IZNOSU 400,00 kn.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I PRIPADAJUĆEG ŠKOLSKOG PRIBORA IMAJU SVI UČENICI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNAVA I POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U TRNAVI.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA SUFINANCIRANJE POKREĆE SE PODNOŠENJEM ZAHTJEVA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA. ZAHTJEV PODNOSI RODITELJ ILI SKRBNIK UČENIKA.

DOKAZE KOJE JE PODNOSITELJ DUŽAN PRILOŽITI SU SLIJEDEĆI:

$1-          OSOBNA ISKAZNICA PODNOSITELJA

$1-          OIB PODNOSITELJA

$1-          IME I PREZIME DJETETA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV.

NAKON TOGA ĆETE DOBITI VAUČER U VRIJEDNOSTI 400,00 kn, KOJI ĆETE MOĆI ISKORISTITI U JEDNOJ OD KNJIŽARA U ĐAKOVU, A TO SU:

KNJIŽARA DADO, S. Radića 1

KNJIŽARA NOVELA, M. Gupca 7

PRODAJNI CENTAR LIBRO, A. Starčevića 16

NA OVAJ NAČIN ŽELIMO SVIMA VAMA OLAKŠATI PRIPREME I POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

29
Jun 18

Odobren rad u Javnim radovima Općini Trnava

Općini Trnava odobreno je 20 osoba za zapošljavanje u javnim radovima.

Nakon raspisanog natječaja na koji je prijavljeno 56 osoba Hrvatski zavod za zapošljavanje dao je pozitivno mišljenje za zapošljavanje 20 osoba i to kako je napisano dole u Odluci HZZ-a.

Pravo na 100% financiranje troškova rada u javnim radovima imale su osobe starije od 50 godina, Hrvatski branitelji, djeca poginulih Hrvatskih branitelja kao i roditelji sa 4 i više djece.

 

JR-1

Subcategories

Zadnje vijesti