• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
28
Mar 19

Poziv korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Poštovani!

Pozivamo sve korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta koji ispunjavaju uvijete za sklapanje Ugovora o privremnom korištenju državnog zemljišta da podnesu Zahtjeve sukladno propisanim  Uputama od strane Ministarstva. Sva potrebna dokumetacija se nalazi na ovoj web stranici u kategoriji "Državno zemljište" koja se nalazi u mapi "Dokumenti"  ili putem dole navedenog linka. 

 

Upute za sklapanje ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta u na području Općine Trnava

Dosadašnjim korisnicima na njihov zahtjev (čl. 57. st. 1. ZPZ)

Fizičke ili pravne osoba dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju na rok od dvije godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18).

– Obrazac Zahtjeva za privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava (čl. 57. st. 1. ZPZ)

– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde

– Obrazac Izjave

Napomena: obrasci će se moći preuzeti na http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/46-drzavno-poljoprivredno-zemljiste i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnava.

Dosadašnjim korisnicima koji imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju – produljenje ugovora o privremenom korištenju (čl. 102. st. 2. ZPZ)

Korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava koji su u mirnom posjedu i imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i 48/15), a koji istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18) mogu produljiti Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (aneks ugovora) na rok od 2 godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama ovog Zakona.

– Obrazac Zahtjeva za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava (čl. 100. st. 2. ZPZ)

– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde

– Obrazac Izjave

Napomena: obrasci se mogu preuzeti na http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/46-drzavno-poljoprivredno-zemljiste i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnava.

Potrebno je dostaviti svu dokumentaciju koja je popisana na Obrascu Zahtjeva za produljenje

 

27
Mar 19

Potpisan još jedan ugovor financiran iz EU sredstava

Dana 27. ožujka 2019. godine općinaka načelnica Irena Mikić Brezina potpisala je još jedan ugovor financiran iz EU fondova.

Radi se o Energetskoj obnovi društvenog doma u Hrkanovcima Đakovačkim. Općina se prijavila na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (Referentni broj: KK.04.2.1.04.) te je projekt pozitivno ocijenjen i prihvaćen od strane PT2 tijela.

Ovim projektom biti će kompletno energetski obnovljena zgrada društevnog doma u Hrkanovcima Đakovačkim, a radovi će se obaviti na rekonstrukciji vanjske fasade, podova i stropova, a sve prema urađenom projektu energetske obnove.

I ovaj projekt odrađen je vlastitim snagama Općine Trnava kao i prijašnji projekti.

IMG 0835IMG 0836

 

21
Feb 19

Počinju edukacije u projektu "Znanjem u lakšu budućnost"

Znanjem u lakšu budućnost“

Općina Trnava započeti će s provedbom prekvalifikacija kroz projekt „Znanjem u lakšu budućnost“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda,Broj poziva UP.02.1.1.06. „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“.

Projekt obuhvaća 6 programa prekvalifikacije kroz koje će se osposobiti 90 osoba koje moraju udovoljavati dolje navedenih uvjetima.

Prve dvije prekvalifikacije koje će se provoditi su :

Temeljni stupanj engleskog jezika – A2

i

Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice TIG postupkom

Opći uvjet pohađanja prekvalifikacije:

-Navršenih 15.godina starosti za pohađanje učenja engleskog jezika

-Minimalno završena osnovna škola

-Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova   zavarivača/ice TIG postupkom,

-Navršenih 18.godina života za osposobljavanje za zavarivača

Posebni uvjeti pohađanja prekvalifikacije :

Dugotrajno nezaposlene osobe :

Ø  Mladi od 15 odnosno 18 do 29 godina, dugotrajno nezaposleni iznad 6 mjeseci

-Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a iz   koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6mjeseci, ili

-Ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava osobe da nije redoviti student te   da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao treba sadržavati informaciju o   razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 mjeseci) i osobna iskaznica; ili

-ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Ø  Osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci

-Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a potrebna je potvrda o vođenju u evidenciji   HZZ-a iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 12mjeseci, ili

-ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, izjava osobe da nije redovit student te da   nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, treba sadržavati informaciju o   razdoblju nezaposlenosti iznad 12 mjeseci i osobna iskaznica; ili

-ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

PRIJAVE SE PRIMAJU ZAKLJUČNO SA 01.03. 2019. GODINE

ZA SVE INFORMACIJE OBRATITE SE NA TELEFON 031/863-258,           E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ILI NA ADRESU:                                   I. MEŠTROVIĆA 2, 31411 TRNAVA

22
Mar 19

Obavijest o čišćenju dimnjaka

Ovim putem obaviještavamo stanovništvo Općine Trnava da će od ponedjeljka 25.03.2019. do srijede 27.03.2019. godine dimnjačari vršiti uslugu čišćenja i kontrole dimovodnog sustava od kuće do kuće na području naselja općine Trnava

Ako niste prisutni u svom stambenom objektu dimnjačar će ostaviti obavijest kada će ponovno obići kućanstvo ili se o svemu dogovorite sa dmnjačarem koji ima koncesiju na našem području na broj telefona 091/570-3914

19
Feb 19

Potpisan novi ugovor financiran iz EU sredstava

Općinaka načelnica Irena Mikić Brezina potpisala je danas ( 19.02.2019. godine), ugovor o Energetskoj obnovi zgrade predškole u Trnavi.

Općina se prijavila na Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (Referentni broj: KK.04.2.1.04.) te je projekt pozitivno ocijenjen i prihvaćen od strane PT2 tijela.

Ovim projektom biti će kompletno energetski obnovljena zgrada predškole, a radovi će se obaviti na rekonstrukciji krova, stolarije i vanjske fasade.

I ovaj projekt odrađen je vlastitim snagama Općine Trnava te još jednom smo dokazali uspješnost povlačenja sredstava iz EU fondova.

Irena-potpis-3

Subcategories

Zadnje vijesti