• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
Up

Projekt Zaželi

Općina Trnava je 16.ožujka 2018.g.krenula sa provedbom projekta „Zaželi bolji život u Općini Trnava“, koji će se provoditi na području općine u vremenskom periodu od 28mjeseci. Projektom upravlja administracija na čelu sa voditeljicom i koordinatoricom.

Nadalje od 01.svibnja počelo je sa radom 10 žena, koje će obilaziti krajnje korisnike. Tokom trajanja projekta svaka žena će pružiti pomoć 5 krajnjih korisnika kroz pomoć u pripremi obroka, brige o higijeni i kućanstvu, pomoć kroz psihosocijalnu podršku ,razgovore,pratnja kod liječnika itd.

Također su žene krenule sa tečajem prekvalifikacije za njegovateljicu, koji je u potpunosti financiran kroz projekt.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. u iznosu od 2.025.184,76kn.

Slika 1Slika 2Slika 3