• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4

Hrkanovci đakovački

Naselje se nalazi na 134 m nadmorske visine također je naselje Općine Trnava Osječko-baranjske županije. Naselje je smješteno na sjeverno-istočnim padinama Dilj gore u mikroregiji planinskog niza Psunj – Požeška gora Slavonskog međurječja, smješteno zapadno od Trnave. 2001. godine broji 191 stanovnika što znači da na katastarskoj općini Hrkanovci Đakovački na 1 km2 je 10 stanovnika. Dijelovi naselja su zaseoci :Lisnik, Novi Hrkanovci i Slakovac.

Gospodarska osnova: poljodjelstvo i stočarstvo; područje od posebne državne skrbi. Nalazi se na županijskoj cesti Hrkanovci đakovački – Trnava. Pripada župi Našašča sv. Križa iz Trnave đakovačkog dekanata Đakovačke i srijemske biskupije.