• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4

Svetoblažje

Naselje se nalazi na 104 m nadmorske visine. Smješteno je u Općini Trnava Osječko-baranjske Županije u mikroregiji Đakovačke lesne zaravni Istočnohrvatske ravnice a nalazi se istočno od naselja Trnava. 2001. godine ima 96 stanovnika što za područje naselja Svetoblažje iznosi 8 stanovnika na 1 km2. Dio naselja je zaselak Zvjerinjak.

Gospodarska osnova: poljodjelstvo i stočarstvo; područje je od posebne državne skrbi. Naselje se nalazi na križištu županijske ceste Svetoblažje – Dragotin i nerazvrstane ceste Trnava – Svetoblažje. Naselje nema crkve niti škole. Pripada župi Našašća sv. Križa iz Trnave, Đakovačkog dekanata Đakovačke i srijemske Biskupije.