• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4

Lapovci

Naselje se nalazi na 145 m nadmorske visine i sastavni je dio Općine Trnava Osječko-baranjske Županije. Smješteno je na istočnim padinama Dilj gore u mikroregiji prigorja planinskog niza Psunj - Požeška gora – Dilj gora Slavonskog međuriječja. Nalazi se jugozapadno od naselja Trnava. 2001. godine broji 362 stanovnika što za područje Lapovaca iznosi 19 stanovnika na 1 km2.

Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo; područje je od posebne državne skrbi. Naselje se nalazi na križištu županijske ceste Lapovci – Trnava i lokalne ceste Lapovci. Naselje ima crkvu posvećenu sv. Bartolu izgrađenu 1869. godine u župi je Našašća sv. Križa iz Trnave đakovački dekanat Đakovačke i srijemske Biskupije.