• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4

Članovi vijeća

Darko Petrović

dipl.ing.poljop. – Predsjednik Općinskog vijeća (HDSSB)

Darko PetrovićRođen 27. prosinca 1967. godine u Osijeku, živi u Trnavi. Oženjen, otac dvoje djece. U Trnavi završava Osnovnu školu, a srednju školu CUO «Braća Ribar» u Đakovu. Nakon redovnog vojnog roka upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo, te diplomira 19. veljače 1999. godine. I stječe visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo.

Stalno zaposlen u firmi Paragon d.o.o. Đakovo od 2001. godine, kao tehnolog poljoprivrede te radi na kooperativnim poslovima sa poljoprivrednicima ovoga kraja, te kao prodavač goriva.
Sudionik je domovinskog rata 1991./1992. te 1995. godine kao pripadnik 122. Brigade i nosilac Spomenice domovinskog rata.

 
 
Ružica Grigić

(HDSSB)

 
 
Magdalena Nađ

(HDSSB)

 
 
Matej Stažić

(HDSSB)

 
 
Milan Vukomanović

(HDSSB)

 
 
Franjo Lukačević

(HDZ)

 
 
Darko Belir

(HSS)

 
 
Josip Gabrić

(HDZ)

 
 
Damir Lukačević

(HSP)

 
 
Zvonko Trepčić

(HDZ)