• header7
 • header10
 • header6
 • header9
 • header8
 • header2
 • header3
 • header5
 • header4

grbovi

13
Apr 16

Objava javnog natječaja za javne radove

RADNIK/RADNICA NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA

 

Radno mjesto


TRNAVA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


22


 • Na određeno; javni radovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


Djelomično


12.4.2016.


20.4.2016.


 

Posloprimac


 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine


Nije važno"RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE" – SU/FINANCIRANO ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU 

Ciljane skupine:

1.Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e: 
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih 
2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, 
3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca, 
4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci 
5. Nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završenu srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, 
6. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci 
7. Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju
- prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca 
8. Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju,
- prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca, 
9. Osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju,
- prijavljeni u evidenciju nezaposlenih 
10. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

Trajanje do 6 mjeseci. 

Visina subvencije: 

Osobe iz ciljanih skupina 1., 2., 3., 4., 7. i 10.: 100 % troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljanih skupina 5., 6., 8. i 9.: 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 

50% troška prijevoza, a u maksimalnom iznosu do 200 kuna.


 

Poslodavac


OPĆINA TRNAVA


osobni dolazak: OPĆINA TRNAVA; I,MEŠTROVIĆA 2 ;TRNAVA

23
Mar 16

Obavijest o prodaji

Obavijest o prodaji zemljišta

23
Nov 15

Obavijest o početku predškole

Obavijest-predškola

13
Jan 16

Obavijest o početku igraonice

OBAVIJEST IGRAONICA

14
Oct 15

Obavijest o podnesenom zahtjevu

KLASA: 320-02/15-05/182

URBROJ: 370-05-15-8

Zagreb, 01. 10. 2015.

Na temelju odredbe članka 50. Stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. Stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava.

Na temelju članka 50. Stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1,0 ha, koje je označeno kao:

k.č.br.882 u k.o. Lapovci, oranica

površine 1244 m² (0,1244 ha), tržišna cijena iznosi 4.9021,36 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Zahtjev se dostavlja na adresu : Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom:  „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava – za k.č.br. 882 u k.o. Lapovci“.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („ Narodne novine“, broj 120/2013).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija. Na osnovi odluke ravnateljica Agencije u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku. Agencija će o Odluci pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva.

                                                                                                                                                                                   AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

More Articles...

 1. Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
 2. Izvješće o javnoj raspravi
 3. Izvješće o javnoj raspravi
 4. Objava Javnog uvida u izmjene prostornog plana