• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
02
Mar 18

Odluka o potrebi provedbe strateškog plana

Općinska načelnica donijela je Odluku o potrebi provedbe strateškog plana procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Trnava 2018-2023. Odluku možete pogledati u kategoriji "Dokumenti" pa Plan gospodarenja otpadom ili putem linka:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/41-plan-gospodarenja-otpadom

 

Zadnje vijesti