• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
04
Jan 17

Obavijest o odvozu otpada

Obavijest građanima naselja na području

 Općine Trnava

           Sukladno Odluci i Zaključku Općinskog vijeća Općine Trnava, usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada povjerava se trgovačkom društvu Univerzal d.o.o. iz Đakova sa danom 20. siječnja 2017. godine.

          Od 9. siječnja 2017. godine djelatnici tvrtke Univezal d.o.o. iz Đakova obilazit će kućanstva na području Općine Trnava da bi ažurirali popis korisnika odvoza komunalnog otpada te regulirali prava u pojedinom korištenju usluge kao samačka, povremena ili socijalno ugrožena kućanstva.

           Cijena usluge odvoza otpada ostaje ista s tim da će redoslijed biti takav da se prvi odvoz u mjesecu bude miješani otpad, drugi odvoz bude plastika, treći odvoz miješani , a četvrti odvoz otpada papir. Iz navedenog proizlazi da će prvi  Univerzal d.o.o. početi odvoz dana 25. siječnja 2017. godine i odvozit će se papir.

OPĆINA TRNAVA

Zadnje vijesti