• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
22
Sep 15

Izvješće o javnoj raspravi

             REPUBLIKA  HRVATSKA

OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA

              OPĆINA  TRNAVA

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-01/15-01/5

URBROJ:2121/09-15-1

Trnava, 21.09.2015.

Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade,  temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“, broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Trnava dana 21. srpnja 2015. godine, objavljuje

PONOVNU J A V N U  R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRNAVA

 

I.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornom plana uređenja Općine Trnava održat će se u vremenu od 01. 10.2015. do 08.10.2015. godine.

II.

U razdoblju navedenom u točki  I. ove Objave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Ponovno javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava održat će se u PONEDJELJAK  05. 10. 2015. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava.

IV

Posebna pisana obavijest o ponovnoj javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

V.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnoj stranici općine Trnava na kojoj će se nalaziti i Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava.

VI.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme ponovnog javnog uvida iz točke II. ove Objave, dostaviti u pisanom obliku osobno urudžbeni zapisnik Općine Trnava ili uputiti putem pošte zaključno sa 30.09.2015. godine na adresu : Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel,  I. Meštrovića 2, 31411 Trnava

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. PROČELNIK

Hrvoje Lukačević

Prijedloga za  II. Izmjenu prostornog plana možete naći na slijedećem linku:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/27-ii-izmjena-prostornog-plana

 

Zadnje vijesti