• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
20
Mar 15

Povrat sredstava iz IPARD programa

Nakon provedenih nadzora od strane APRRR-a za izvršene IPARD programe i pozitivnog Rješenja od strane Agencija, odnosno da su izvršeni radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji, dana 19. ožujka 2015. godine APRRR izvršio je povrat sredstva uloženih u IPARD program u iznosu od 1.218.330,10. Nakon dvije godine od početka i prijave na natječaj ovo je nagrada za naporan rad i trud, a isto tako i ohrabrenje da Općina Trnava nastavi istim putem sa radom na stvaranju boljih uvjeta za život na području naše općine na dobrobit svih građana. 

Zadnje vijesti