• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
15
Jan 15

Potpisivanje ugovora

Dana 14. siječnja 2015. godine, općinska načelnica Irena Mikić Brezina potpisala je Ugovor sa 18 korisnika koji su prošli na natječaju za Energetsku  obnovu obiteljskih kuća na području Općine Trnava. Inače na natječaj općine pristigla je 21 prijava a Povjerenstvo  za ocjenu i odabir prihvatilo je 18 prijava koje su zadovoljile uvijete iz natječaja.  Inače Općina Trnava je prošla na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je ostvarila pravo da može sudjelovati u sufinanciranju zajedno sa Fondom. Radi se programu koji je ukupne vrijednosti  1.000.000,00 kuna i koji će trajati do 2020. godine, a općina će se prijavljivati svake godine u navedeni program. Sufinancira se 82,5% prihvatljivih troškova, a sudjelovanje korisnik iznosi 17,5%. Korisnik maksimalno može ostvariti 61.850,00 kuna potpore po projektu.

Zadnje vijesti