• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
05
Dec 14

Radovi na kraju 2014. godine

Poštovani stanovnici Općine Trnava!

Kako se bliži kraj godine evo da vas i ovim putem izvijestimo što se radilo proteklih 40-tak dana. Završeni su radovi iz IPARD programa te je u tijeku pribavljanje dokumentacije i inspekcijski nadzor obavljenih radova kao bi se zatražio povrat sredstava uloženih u program izgradnje nerazvrstanih cesta. Navedeno se mora obaviti do 15. siječnja iduće godine.

U Lapovcima je uz programe iz IPARDA izgrađena staza u groblju te je uređena cesta do nogometnog igrališta

U Kondriću je uz programe iz IPARDA izgrađeno parkiralište ispred mjesnog doma kako bi se poboljšao pristup domu i u budućnosti uz dogovor sa organizatorom Lipanjskih večeri mogao postaviti šator i održavanje Lipanjskih večeri premjestiti u selo.

U Hrkanovcima Đakovačkim radi se na izgradnji zvonika koji je izgrađen do kraja, te se sada pristupa izradi stolarije i završnom uređenju. Građevinska dozvola za vodovod je dobivena te je investicija aplicirana za dobivanje sredstava iz Hrvatskih voda.

U Svetoblažju je u tijeku unutarnje uređenje društvenog doma, te geodetsko snimanje pristupne ceste do groblja i izrada parcelacijskog elaborata kako bi se cesta mogla aplicirati na MJERU 7 koja je nasljednik programa IPARD.

U Dragotinu je u tijeku premjera i izrada elaborata ceste ispod groblja koja vodi prema k.o. Novi Perkovci, te će se ta cesta aplicirati na MJERU 7. Za izgradnju društvenog doma općina se prijavila na nekoliko natječaja, te pozitivan odgovor očekujemo u 2015. godini. Dio poljskih puteva poravnat je bagerom, te su izvršeni zemljani radovi.

U Trnavi je jučer završeno uređenje parkirališta ispred mrtvačnice i groblja te je tako dobiven kvalitetan pristup mrtvačnici, a ujedno i samom groblju. Adaptiran je dio nogostupa kraj škole koji je bio u vrlo lošem stanju. Popravljeni su svi propusti (mostići) koji su bili loši tako da se sada neometano može prolaziti nogostupima u selu.

Danas je stigla i posljednja isporuka komunalne opreme koja će se podijeliti kućanstvima na području općine za selektivno prikupljanje otpada. O preuzimanju opreme stanovnici će biti pravodobno obaviješteni. Cijena odvoza otpada neće se mijenjati te će se tri puta mjesečno dovoziti miješani otpad, a jednom mjesečno selektivni otpad. Kompost koji bude proizveden u domaćinstvu neće se odvoziti jer će kućanstva dobiti kompostere koje će instalirati u svoje vrtove i dvorišta te sami proizvoditi kompost.

U tijeku je iskop kanala za odvodnju uz ceste koje su rađene u prvom IPARD programu. Trenutno je iskopano cca 2 km kanala, a iskop će se obavljati cijelo vrijeme dok se uz sve ceste iz tog programa ne uredi odvodnja.

                                                                                                                                                OPĆINSKA NAČELNICA

                                                                                                                                                      Irena Mikić Brezina

 

 

 

Zadnje vijesti