• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
26
Aug 14

Nabava komunalne opreme

Općina Trnava raspisala je postupak Javne nabave za nabavku komunalne opreme-kanti, kontejnera i kompostera za sakupljanje komunalnog otpada.

Dokumentacija se nalazi u rubrici DOKUMENTI  pod Javna nabava

Sukladno novom zakonu o komunalnom gospodarstvu odnosno sakupljanju komunalnog otpada od 01. Srpnja građani su dužni selektirati otpad, a provedba toga treba krenuti do kraja mjeseca kolovoza. Znajući za nove izmjene Općina Trnava javila se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku komunalne opreme  te je dobila 80% sredstava za nabavku kanti, kompostera  i zelenih otoka . Ovom nabavkom građani će dobiti kompostere te tako biti u mogućnosti sami praviti kompost u svojim kućanstvima a ne plaćati odvoz istog. Isto tako zadužit će se i plave kante za papirni otpad. Cijena odvoza otpada neće se mijenjati jer je Općina osigurala odvoz selektiranog otpada jednom mjesečno a tri puta mjesečno će se odvoziti miješani otpad.  Postavljanjem zelenih otoka građani će sami moći iznositi i odlagati otpad po kategorijama na zato predviđena mjesta.

Zadnje vijesti