• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
08
Jul 19

Odluka o sufinanciranju školskog pribora

POŠTOVANI RODITELJI,

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE TRNAVA IRENA MIKIĆ BREZINA DONIJELA JE ODLUKU O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA KUPNJE  RADNIH BILJEŽNICA I PRIPADAJUĆEG ŠKOLSKOG PRIBORA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. U IZNOSU 400,00 kn.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA I PRIPADAJUĆEG ŠKOLSKOG PRIBORA IMAJU SVI UČENICI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNAVA I POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U TRNAVI.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA SUFINANCIRANJE POKREĆE SE PODNOŠENJEM ZAHTJEVA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA. ZAHTJEV PODNOSI RODITELJ ILI SKRBNIK UČENIKA.

DOKAZE KOJE JE PODNOSITELJ DUŽAN PRILOŽITI SU SLIJEDEĆI:

$1-          OSOBNA ISKAZNICA PODNOSITELJA

$1-          OIB PODNOSITELJA

$1-          IME I PREZIME DJETETA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV.

NAKON TOGA ĆETE DOBITI VAUČER U VRIJEDNOSTI 400,00 kn, KOJI ĆETE MOĆI ISKORISTITI U JEDNOJ OD KNJIŽARA U ĐAKOVU, A TO SU:

KNJIŽARA DADO, S. Radića 1

KNJIŽARA NOVELA, M. Gupca 7

PRODAJNI CENTAR LIBRO, A. Starčevića 16

NA OVAJ NAČIN ŽELIMO SVIMA VAMA OLAKŠATI PRIPREME I POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE.

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU U UREDU OPĆINE (ULAZ U PROSTOR OPĆINSKOG VIJEĆA) RADNIM DANOM OD 08,00-14,00 SATI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Zadnje vijesti