• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
04
Jul 19

Transparentnost proračuna za 2019

Institut za javne financije je objavio svoje izvješće o istraživanju transparentnosti proračuna lokalnih jedinica.

Općina Trnava dobila je najveću moguću ocjenu za transparentnost što možete vidjeti na priloženoj karti.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.


Karta prikazuje proračunsku transparentnost mjerenu brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:
 

$1-          godišnje izvršenje proračuna za 2017.,

$1-          polugodišnje izvršenje proračuna za 2018.,

$1-          prijedlog proračuna za 2019.,

$1-          izglasani proračun za 2019.,

$1-          proračun za građane za 2019.

Sve detaljnije možete vidjeti putem ovog linka:

http://www.ijf.hr/transparentnost-2019/karta/

Zadnje vijesti