• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
28
Mar 19

Poziv korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Poštovani!

Pozivamo sve korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta koji ispunjavaju uvijete za sklapanje Ugovora o privremnom korištenju državnog zemljišta da podnesu Zahtjeve sukladno propisanim  Uputama od strane Ministarstva. Sva potrebna dokumetacija se nalazi na ovoj web stranici u kategoriji "Državno zemljište" koja se nalazi u mapi "Dokumenti"  ili putem dole navedenog linka. 

 

Upute za sklapanje ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta u na području Općine Trnava

Dosadašnjim korisnicima na njihov zahtjev (čl. 57. st. 1. ZPZ)

Fizičke ili pravne osoba dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju na rok od dvije godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18).

– Obrazac Zahtjeva za privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava (čl. 57. st. 1. ZPZ)

– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde

– Obrazac Izjave

Napomena: obrasci će se moći preuzeti na http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/46-drzavno-poljoprivredno-zemljiste i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnava.

Dosadašnjim korisnicima koji imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju – produljenje ugovora o privremenom korištenju (čl. 102. st. 2. ZPZ)

Korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava koji su u mirnom posjedu i imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i 48/15), a koji istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18) mogu produljiti Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (aneks ugovora) na rok od 2 godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama ovog Zakona.

– Obrazac Zahtjeva za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava (čl. 100. st. 2. ZPZ)

– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde

– Obrazac Izjave

Napomena: obrasci se mogu preuzeti na http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/46-drzavno-poljoprivredno-zemljiste i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnava.

Potrebno je dostaviti svu dokumentaciju koja je popisana na Obrascu Zahtjeva za produljenje

 

Zadnje vijesti