• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
27
Mar 19

Potpisan još jedan ugovor financiran iz EU sredstava

Dana 27. ožujka 2019. godine općinaka načelnica Irena Mikić Brezina potpisala je još jedan ugovor financiran iz EU fondova.

Radi se o Energetskoj obnovi društvenog doma u Hrkanovcima Đakovačkim. Općina se prijavila na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (Referentni broj: KK.04.2.1.04.) te je projekt pozitivno ocijenjen i prihvaćen od strane PT2 tijela.

Ovim projektom biti će kompletno energetski obnovljena zgrada društevnog doma u Hrkanovcima Đakovačkim, a radovi će se obaviti na rekonstrukciji vanjske fasade, podova i stropova, a sve prema urađenom projektu energetske obnove.

I ovaj projekt odrađen je vlastitim snagama Općine Trnava kao i prijašnji projekti.

IMG 0835IMG 0836

 

Zadnje vijesti