• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
02
Jul 18

Podnošenje zahtjeva za ogrjev

Člankom 43. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.) utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u iznosu od 950,00 kuna.

Samo korisnici zajamčene minimalne naknade imaju pravo na naknadu za troškove ogrjeva i rješenje centra je dovoljno, te isto mora u trenutku podnošenja zahtjeva biti na snazi

Zahtjevi se podnose u uredu Općine Trnava radnim danom od 8,00-14,00 sati.

Zadnje vijesti