Natječaji za građane

Natječaj za posao

Rezultati provjere znanja-voditelj projekta Zaželi

Rezultati provjere znanja-koorrdinator projekta Zaželi

Rezultati provjere znanja-viši referent

Zapisnik o provedenom postupku pisane provjere znanja i sposobnosti-viši referent

Obavijest o izmjeni termina testiranja za radno mjesto-voditelj projekta i koordinator projekta

Poziv na prethodnu provjeru znanja-viši referent

Obavijest o testiranju za radno mjesto-voditelj projekta i koordinator projekta

Natječaj za prijem u radni odnos-viši referent

Opis poslova-viši referent

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Zaželi-Faza 2-voditelj

Zaželi-Faza 2-koordinator