Natječaji za građane

 

Javni pozivi 2023.

Javni Poziv udrugama

Godišnji plan raspisivanja natječaja-Trnava

Javni poziv-Trnava

Pravilnik-Trnava

Prijavni obrazac

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila

Javni natječaj za prodaju vozila-2

Ponudbeni-list-vozilo

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila

Javni natječaja za prodaju vozila

Ponudbeni-list-vozilo

 

Natječaj za prijem u radni odnos žene u projektu Zaželi bolji život u Općini Trnava-Faza III

Natječaj za ZAŽELI-Faza III- potreba za radnicom

Obrazac prijave i izjava

Javni pozivi 2022.

Javni poziv krajnjim korisnicima u projektu “Zaželi bolji život u Općini Trnava” – Faza III

Javni poziv krajnjim korisnicima

OBRAZAC prijave za korisnike

Natječaj za prijem u radni odnos žene u projektu Zaželi bolji život u Općini Trnava-Faza III

Natječaj za ZAŽELI Faza III-žene

Obrazac prijave i izjava

Natječaji za prijem u radni odnos administracije u projektu “Zaželi bolji život u Općini Trnava” Faza III

Rezultati testiranja-voditelj

Rezultati testiranja-koordinator

Rezultati testiranja-administrator

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja

Obavijest i upute kandidatima

VODITELJ-natječaj

KOORDINATOR-natječaj

ADMINISTRATOR-natječaj

 

Javni poziv za kupnju prve nekretnine

Javni poziv za kupnju prve nekretnine

obrazac-1

obrazac-2

obrazac-3

obrazac-4

obrazac-5

Prilog 1

Nabava za opremanje dječjeg vrtića 17.10.2022.

Udruge

Javni pozivi, stariji

Javni poziv – Popis 2021

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2021. godinu

Prijavni obrazac za dodjelu potpore

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga za 2021. godinu

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Trnava

Javni poziv za sufinanciranje kupnje prve stambene nekretnine ili građevinskog zemljišta

Obrazac-1-Prijava na javni poziv

Obrazac-2-Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu

Obrazac-3-Izjava o istinitosti podataka

Obrazac-4-Izjava o dvostrukom financiranju

Obrazac-5-Izjava o privoli

Prilog-1-Kriterij za ocjenu prijava

 

Natječaj za posao

Javni natječaj za imenovanje pročelnika JUO Općine Trnava

Opis poslova za radno mjesto pročelnika JUO Općine Trnava

Rješenje o imenovanje povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika JUO Općine Trnava

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Rezultati provjere znanja-voditelj projekta Zaželi

Rezultati provjere znanja-koorrdinator projekta Zaželi

Rezultati provjere znanja-viši referent

Zapisnik o provedenom postupku pisane provjere znanja i sposobnosti-viši referent

Obavijest o izmjeni termina testiranja za radno mjesto-voditelj projekta i koordinator projekta

Poziv na prethodnu provjeru znanja-viši referent

Obavijest o testiranju za radno mjesto-voditelj projekta i koordinator projekta

Natječaj za prijem u radni odnos-viši referent

Opis poslova-viši referent

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Zaželi-Faza 2-voditelj

Zaželi-Faza 2-koordinator