OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO DEŽURA

RADNIM DANOM OD 12,30 DO 14,30

NA TELEFON 091 541 8080

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2021. godinu

Prijavni obrazac za dodjelu potpore

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga za 2021. godinu

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta farme za uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Trnava možete preuzeti ovdje.

 

 

Ove školske godine, kao i prethodnih, Općina Trnava aktivno sudjeluje u poticanju aktivnosti škole kroz financiranje aktivnosti i opreme, te financijski pomaže i srednjoškolcima i studentima s područja Općine.

U suradnji s Osnovnom školom J.J. Strossmayera ističe se:
– Nabavka radnih bilježnica i pribora za učenike osnovnih škola
– Financiranje prehrane učenika osnovnih škola
– Nabavka majica s otiskom imena osnovne škole
– Financiranje nabavke računala za područne škole na području općine
– Sufinanciranje nabavke AVD aparata koji je postavljen u osnovnoj školi
– Sufinanciranje organizacije škole u prirodi
– Sufinanciranje poklona za učenike koji su bili na županijskim natjecanjima
– Sudjelovanje osnovne škole u općinskom projektu „Imam plan za otpad“ kroz sudjelovanje učenika i najam učionica
– Najam učionica za općinski projekt „Znanjem u budućnost“.

Općina Trnava učenicima srednjih škola sufinancira učeničke karte, a studentima pomaže kroz isplatu jednokratne pomoći za Uskrs i Božić.

Općina Trnava kroz projekt WiFi4EU postavila je pristupne točke za BESPLATAN internet u svih 6 naselja na području općine.

U naselju Hrkanovci Đakovački niti jedan operater nije mogao osigurati traženu brzinu pristupa iz natječaja te je Općina iz vlastitih sredstava osigurala besplatan internet po najvećoj mogućoj brzini koja se može osigurati po toj pristupnoj točki. U naselju Dragotin postavljena je infrastruktura te još se treba priključiti struja. Sa jučerašnjim danom mreža je zaprimljena te puštena u pogon!

Instalacija ove mreže dio je Smart city projekta, koji će se dalje širiti i nadograđivati novim tehnološkim rješenjima.

Projekt izgradnje vodovodne mreže u naselju Hrkanovci Đakovački započeo je s radovima. Projekt je financiran iz europskih fondova, mjere 7.2.2., na koju se prijavio Đakovački vodovod d.o.o. iz Đakova (kao nadležni distributer vodoopskrbnog područja) prošle godine i osigurao sredstva za izgradnju.

Općina Trnava je za ovaj projekt osigurala i ishodila građevinsku dozvolu koju je financirala u 100% – tnom iznosu, a zatim prenijela na Đakovački vodovod.

S radošču očekujemo što će uskoro i naši sumještani iz Hrkanovaca imati moderan sustav vodoopskrbe!

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Trnava, objavljena je javna rsprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Trnava.

Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od 02.06.2020. godine do 09.06.2020.“

Izvješće s javne rasprave možete preuzeti ovdje.

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske objavio je Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. u svojstvu popisivača.

Popis poljoprivrede 2020. godine provest će se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Osječko – baranjska županija trebat će 120 popisivača, a zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na internetskim stranicama Popisa poljoprivrede (www.popispoljoprivrede.hr), gdje trebaju popuniti prijavu za popisivača i stručni test znanja o poljoprivredi. Prijava i test popunjavaju se od 8. do 15. lipnja 2020.

Više informacija možete pronaći u cjelovitom Javnom pozivu za prijavu kandidata

 

Sustav strateškog upravljanja (SSU) je web-gis aplikacija namijenjena za pregled prostorno planskog sadržaja i ostalih vezanih informacija, te kao takva izniman je iskorak u korištenju aktualne prostorno planske dokumentacije za područje interesa i lokaciju interesa.
Na svoj jedinstven i jednostavan način svim korisnicima, bez obzira na stručnost u području prostorno planske dokumentacije, pruža mogućnost pregleda prostorno planskog sadržaja iz udobnosti svoga doma ili radnog mjesta. Ovakvim iskorakom djelatnici općinske uprave omogućili su krajnjim korisnicima prvi kontakt i informiranost o sadržaju planskih akata koji se odnose na lokaciju interesa korisnika.
Princip i načelo funkcioniranja sustava oslanja se na temeljne GIS forme koje zadovoljavaju sve standarde u korištenju i prikazu planskih dokumenata. Sukladno gore navedenom, SSU je podijeljen u dvije osnovne karte GIS i E-planovi.
E-planovi su dio aplikacije koji se odnosi na pregled prostorno planskih dokumenata na
lokaciji interesa, ali s jedinstvenom interpretacijom, što znači , da je svaki grafički prikaz iz jednog
plana prikazan kao jedinstvena cjelina koja apsolutno odgovara izgledu i sadržaju ispisanog originala plana. U ovom segmentu sustava krajnjem korisniku je omogućeno uključivanje i isključivanje pojedinih grafičkih prikaza u cijelosti svog sadržaja, te međusobno preklapanje grafičkih prikaza iz
plana, i naravno ako postoji još koji plan na istoj lokaciji interesa, moguće je izvršiti i međusobno preklapanje planova.
GIS dio aplikacije odnosi se na prostorno planske dokumente (karte planova) koji su tematski i topološki obrađeni kao inteligentni objekti kojima su pridružene informacije o identifikaciji
elementa kako grafički tako i alfanumerički. Omogućavaju krajnjem korisniku pregled planskih sadržaja na način da je ostavljena mogućnost pojedinačnog uključivanja i isključivanja elemenata iz
jednog grafičkog prikaza, te međusobno preklapanje s drugim grafičkim prikazima iz plana ili iz nekog drugog plana koji postoji na lokaciji interesa.
Osim navedenih elemenata u SSU sustavu postoji još nekoliko elemenata koji se odnose na dodatne mogućnosti prikaza lokacije ili pristup informacijama o parcelama, elementi koji omogućavaju ovaj dio su: e-katastar i e-zemljišne knjige.

Na poveznici Izgled i pojašnjenje sustava možete naći daljnje i detaljnije upute za za korištenje SSU sustava.

Javna rasprava o prijedlogu III.izmjena i dopuna PPUO Trnava traje 8 dana (od 2. lipnja do 9. lipnja 2020). Prijedlog plana izložen je u prostorijama Općine Trnava svakim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Tijekom trajanja javne rasprave, održat će se i javno izlaganje putem Prijedloga plana putem livestream servisa 9.lipnja 2020. godine, o čemu se detaljnije u pute nalaze u povezanom članku.

Obavijest o javnoj raspravi nalazi se u privitku.