• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
21
Feb 19

Počinju edukacije u projektu "Znanjem u lakšu budućnost"

Znanjem u lakšu budućnost“

Općina Trnava započeti će s provedbom prekvalifikacija kroz projekt „Znanjem u lakšu budućnost“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda,Broj poziva UP.02.1.1.06. „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“.

Projekt obuhvaća 6 programa prekvalifikacije kroz koje će se osposobiti 90 osoba koje moraju udovoljavati dolje navedenih uvjetima.

Prve dvije prekvalifikacije koje će se provoditi su :

Temeljni stupanj engleskog jezika – A2

i

Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice TIG postupkom

Opći uvjet pohađanja prekvalifikacije:

-Navršenih 15.godina starosti za pohađanje učenja engleskog jezika

-Minimalno završena osnovna škola

-Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova   zavarivača/ice TIG postupkom,

-Navršenih 18.godina života za osposobljavanje za zavarivača

Posebni uvjeti pohađanja prekvalifikacije :

Dugotrajno nezaposlene osobe :

Ø  Mladi od 15 odnosno 18 do 29 godina, dugotrajno nezaposleni iznad 6 mjeseci

-Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a iz   koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6mjeseci, ili

-Ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava osobe da nije redoviti student te   da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao treba sadržavati informaciju o   razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 mjeseci) i osobna iskaznica; ili

-ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Ø  Osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci

-Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a potrebna je potvrda o vođenju u evidenciji   HZZ-a iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 12mjeseci, ili

-ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, izjava osobe da nije redovit student te da   nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, treba sadržavati informaciju o   razdoblju nezaposlenosti iznad 12 mjeseci i osobna iskaznica; ili

-ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

PRIJAVE SE PRIMAJU ZAKLJUČNO SA 01.03. 2019. GODINE

ZA SVE INFORMACIJE OBRATITE SE NA TELEFON 031/863-258,           E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ILI NA ADRESU:                                   I. MEŠTROVIĆA 2, 31411 TRNAVA

19
Feb 19

Potpisan novi ugovor financiran iz EU sredstava

Općinaka načelnica Irena Mikić Brezina potpisala je danas ( 19.02.2019. godine), ugovor o Energetskoj obnovi zgrade predškole u Trnavi.

Općina se prijavila na Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (Referentni broj: KK.04.2.1.04.) te je projekt pozitivno ocijenjen i prihvaćen od strane PT2 tijela.

Ovim projektom biti će kompletno energetski obnovljena zgrada predškole, a radovi će se obaviti na rekonstrukciji krova, stolarije i vanjske fasade.

I ovaj projekt odrađen je vlastitim snagama Općine Trnava te još jednom smo dokazali uspješnost povlačenja sredstava iz EU fondova.

Irena-potpis-3

10
Jan 19

Raspored odvoza otpada za 2019. godinu

Tvrtka Univezal d.o.o. izradila je Plan odvoza otpada za 2019. godinu koji objavljujemo na našim internet stranicama. Tiskano izdanje biti će uskoro gotovo te ćemo vas obavijestiti kada ga možete podići u uredu općine.

Odvoz otpada

 

18
Feb 19

Javni poziv udrugama za 2019. godinu

Općina Trnava objavila je javni poziv za za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Trnava iz sredstava Proračuna Općine Trnava za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Trnava iz sredstava Proračuna Općine Trnava za 2019. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro u Općini Trnava čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva.

Programi udruga smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice te zadovoljavaju javne potrebe na području Općine.

                   Prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu dokumentaciju ili prijava se neće uzimati u obzir.

                   Svi potrebni dokumenti nalaze se na web stranici u mapi DOKUMENTI pod JAVNI POZIV UDRUGAMA U 2019. GODINI ili direktno putem linka: http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/48-javni-poziv-udrugama-2019

17
Dec 18

Počela provedba projekta "Imam plan za otpad"

Započela provedba projekta „Imam plan za otpad“

irena-1

Općinska načelnica Općine Trnava Irena Mikić Brezina, dipl.oec.,16. studenoga 2018. godine, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Imam plan za otpad“, referentni broj: KK.06.3.1.07.0088. Zajedno sa Općinom Trnava u projektu sudjeluju Općine Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci i Podgorač. Projekt se sufinancira iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ciljane skupine su predškolska i školska djeca, umirovljenici, žene, svi stanovnici jedinica lokalne samouprave u kojima se provodi projekt te odgojno – obrazovne usluge, a provodit će se tijekom 12 mjeseci.

Cilj projekta je izgradnja svijesti mještana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i reciklabilnim otpadom na područjima jedinica lokalne samouprave uključenima u projekt. Naglasak se stavlja na provedbu aktivnosti gospodarenja otpadom koje dovode do:

$11.   sprječavanja nastanka otpada

$12.   ponovne uporabe

$13.   kompostiranja

$14.   pravilnog odvajanje otpada u kućanstvu.

Tijekom projekta održat će se radionice o temi gospodarenja otpadom, natjecanja za osnovnoškolsku djecu s prigodnim nagradama, uspostavit će se zajednička mrežna stranica, obilježit će se Dan planeta Zemlje, priredit će se kostimirani igrokaz i predstave za djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u suradnji s matičnim osnovnim školama u općinama uključenima u projekt. Uz navedene aktivnosti, projekt će biti vidljiv za sve mještane putem letaka, plakata, TV i radio spota i emisija na temu gospodarenja otpadom u cilju promidžbe ovoga projekta.

Vrijednost projekta je 574.920,00 kn, bespovratna sredstva iznose 488.682,00 kn (85%), ostatak od 15% vrijednosti projekta financirati će jedinice lokalne samouprave uključene u projekt. Posredničko tijelo razine 1 u provedbi ovoga projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Posredničko tijelo razine 2, u provedbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

irena-2

Subcategories

Page 1 of 19

Zadnje vijesti